Prema Uredbi (EU) 2022/2065 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. listopada 2022. o jedinstvenom tržištu digitalnih usluga i izmjeni Direktive 2000/31/ EZ („Akt o digitalnim uslugama - DSA“), pružatelji usluga posredovanja, uključujući internetske platforme i internetske tražilice, moraju ispuniti brojne obveze transparentnosti i izvješćivanja. Nakon stupanja na snagu DSA-a, svi zainteresirani, uključujući tijela javne vlasti i naše kupce, moći će pronaći relevantne informacije na ovoj stranici.

Većina odredbi DSA-a primjenjivat će se od 17. veljače 2024. godine, no od 17. veljače 2023. pružatelji usluga internetske platforme ili internetske tražilice dužni su objaviti prosječni mjesečni broj aktivnih primatelja svoje usluge u Uniji u zadnjih šest mjeseci. Time se želi postići veća transparentnost i ujedno veća zaštita korisnika i njihovih prava na internetu.

Sancta Domenica d.o.o. ima 787.000 aktivnih primatelja usluga (datum zadnjeg ažuriranja: ožujak 2023.). Ovi se podaci objavljuju isključivo za potrebe Akta o digitalnim uslugama i temelje se na metodologiji tog Akta. Izračunato je na temelju usluge web analitike Google Analytics i uzima u obzir broj aktivnih primatelja usluga iz drugih zemalja EU-a prema procjeni Sancta Domenice.

Za sva pitanja obratite se na e-mail: podrska@sancta-domenica.hr s predmetom „Akt o digitalnim uslugama“.