POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI I UČINKOVITOSTI MSP-a KROZ INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (IKT) - 2

Referentni broj: KK.03.2.1.19.


Naziv projekta: Povećanje konkurentnosti društva Sancta Domenica nabavom opreme (KK.03.2.1.19.0156)

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Operativni program konkurentnost i kohezija (2014.-2020.)-Europski fond za regionalni razvoj



Ukupna vrijednost projekta: 1.521.000,00 HRK

EU sufinanciranje projekta: 794.880,00 HRK

Kratki opis projekta:

Projektom se želi  unaprijediti poslovanje i postizanje ciljeva uspješnog poslovanja  kroz implementaciju novih  softverskih rješenja. Poduzeće uspješno posluje već dugi niz godina i njegova kvaliteta je prepoznata među kupcima i partnerima. Međutim, kako bi zadržalo svoju poziciju i povećalo svoju konkurentnost na tržištu te dalje napredovalo, potrebno je modernizirati poslovne procese. Projektom će se postići veća učinkovitost procesa i posljedično veća konkurentnost tvrtke.

Opći cilj projekta:

•             Opći cilj projekta je povećanje konkurentnosti uvođenjem nove, moderne informacijsko komunikacijske tehnologije

Specifični ciljevi projekta:

•             modernizacija poslovnih procesa

•             smanjeni troškovi poslovanja

•             povećani prihodi poduzeća

•             Podizanje kvalitete poslovanja

•             rast opsega usluga radi zadovoljavanja postojeće potražnje

Očekivani rezultati projekta:

Dugoročna strategija tvrtke se bazira na postavljanju tvrtke na višu poziciju u strukturi konkurenata te postati tvrtka koja je u mogućnosti kontinuirano pratiti tržišne oscilacije i napretke.

Razdoblje provedbe projekta: 03.02.2020.-03.04.2021.

Kontakt osoba za više informacija: ivan.isek@sancta-domenica.hr

Više o fondovima EU pronađite na: https://strukturnifondovi.hr/

Za više informacija o Operativnom programu Konkurentnost i kohezija posjetite  https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/