Nagradni natječaj Split - DRVCE NAJLJEPŠIH ŽELJA!

Nagradni natječaj Split - DRVCE NAJLJEPŠIH ŽELJA!

Prije sudjelovanja u nagradnom natječaju, molimo Vas proučite Pravila nagradnog natječaja.  

Članak 1. Organizator i administrator

Organizator i Administrator nagradnog natječaja pod nazivom „DRVCE NAJLJEPŠIH ŽELJA je društvo Sancta Domenica d.o.o., dr.Franje Tuđmana 69, 10040 Sveta Nedjelja, OIB: 35409850545 (dalje u tekstu „Organizator“).

Nagradni natječaj se priređuje u cilju promidžbe blagdanske ponude Samsung Galaxy mobilnih telefona i dodatne opreme tvrtke Samsung.

Članak 2. Trajanje

Nagradni natječaj započinje 10.prosinca 2019. u 18:00 sati i traje do 26. prosinca 2019. u 21:00 sat. Pravila nagradnog natječaja bit će objavljena na Facebook stranicamawww.facebook.com/SanctaDomenica/ i na Sancta Domenica web stranici unutar "Blog" sekcije.

Članak 3. Pravo sudjelovanja

U nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati djelatnici, vlasnici i uprava Organizatora i poduzeća čija promidžba je cilj ovog nagradnog natječaja, kao ni njihovi rođaci. Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe starije od 18 godina koje su građani Republike Hrvatske. Svaki sudionik u nagradnom natječaju može sudjelovati samo jedanput i može osvojiti samo jednu nagradu.

Članak 4. Uvjeti sudjelovanja

Kako bi se ostvarilo pravovaljano sudjelovanje, sudionici nagradnog natječaja moraju ispuniti sljedeće uvjete:

- Sudionici nagradnog natječaja trebaju u razdoblju od 10.12.2019. do 26.12.2019. godine posjetiti lokaciju Samsung Experience Store u City Centru One, Split, u periodu radnog vremena navedog prodajnog mjesta i napisati svoju želju za najdraže osobe na razglednicu te istu objesti na bor pod nazivom „Drvce najljepših želja“ koji se nalazi u prodajnom mjestu.

- Pri posjeti Samsung Experience Storeu: City Centar One, Split i ispunjavanju razglednice, sudionici trebaju dati Organizatoru svoje ime, prezime i broj telefona, za svrhu utvrđivanja ispunjavanja uvjeta za sudjelovanje u predmetnom nagradnom natječaju odnosno za svrhu kontaktiranja u vezi eventualnog osvajanja nagrade u predmetnom nagradnom natječaju.

- Sudionici nagradnog natječaja moraju biti punoljetne osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj. Sudionici će svoj status dokazati identifikacijom putem važećeg identifikacijskog dokumenta osobno kod preuzimanja nagrade.

Članak 5. Odluka o dobitnicima

Odluku o dobitnicima nagrade donosi žiri koji se sastoji od predstavnika Organizatora, i to nakon pregleda razglednica i odabira najljepših želja. Nagrađeno će biti ukupno 10 natjecatelja koji su napisali najljepše želje za svoje najdraže osobe.

Dobitnici moraju ispunjavati sve uvjete za sudjelovanje u predmetnom nagradnom natječaju određene ovim Pravilima.

Članak 6. Diskvalifikacija

Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati sudionike koji prekrše pravila ovog natječaja.

Članak 7. Rezultati natječaja

Dobitnici nagrada će biti telefonski kontaktirani od strane Organizatora, a njihovo ime i prezime objavljeno dana 28. prosinca 2019. na službenom službenom Sacta Domenica Facebook profilu www.facebook.com/SanctaDomenica.

Članak 8.

Facebook/Instagram nije odgovoran za predmetnu promociju niti ima veze s istom te ga se oslobađa svake odgovornosti spram svakog pojedinog sudionika. Facebook/Instagram ni na koji način ne sponzorira ili upravlja predmetnim nagradnim natječajem niti je isti ikako povezan s Facebookom/Instagramom.

Facebook/Instagram ovdje služi kao platforma za provedbu nagradnog natječaja te ima pristup osobnim podacima sudionika u mjerama opisanim u pravilima privatnosti Facebooka/Instagrama. Facebook i Instagram su društvene mreže kojima je operativno društvo Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Sjedinjene Američke Države. Ako osoba živi izvan Sjedinjenih Američkih Država ili Kanade, voditelj obrade je Facebook Ireland Ltd., 4 trg Grand Canal, luka Grand Canal, Dublin 2, Irska. Pravila za zaštitu podataka koju su objavili Facebook i Instagram dostupna su na adresi https://facebook.com/about/privacy/ i  https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content te pružaju informacije o prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka na tim društvenim mrežama.

Organizator ne preuzima odgovornost:

• za bilo koje posljedice koje su nastale kao rezultat zloupotrebe sadržaja od strane sudionika nagradnog natječaja i zloupotrebe sustava pri funkcioniranju nagradnog natječaja na štetu sudionika ili treće osobe;

• za (ne)funkcioniranje Interneta i Facebooka/Instagrama i posljedice tog (ne)funkcioniranja bez obzira na razlog (ne)funkcioniranja;

• ako sadržaj kreiran od strane Sudionika krši prava, patente ili zaštićene žigove trećih osoba. U tim slučajevima Organizator ima pravo takve sadržaje ukloniti bez obrazloženja;

Organizator također ima pravo bez obrazloženja ukloniti sve sadržaje koji predstavljaju diskriminaciju, pogrdni sadržaj i vrijeđanje na rasnoj, vjerskoj ili bilo kojoj drugoj osnovi po vlastitoj prosudbi.

Članak 9. Nagrade

Sudionici u ovom nagradnom natječaju mogu osvojiti, sukladno uvjetima sudjelovanja iz članka 4 ovih Pravila, niže navedene nagrade:

Za 1.do 3. mjesto : CineStar poklon bon za kino u vrijednosti 200,00 kuna

Za 4. do 10. mjesto : CineStar poklon bon za kino u vrijednosti 100,00 kuna

Dobitnici nemaju pravo zahtijevati drugačiju nagradu od one koju su osvojili sukladno ovim Pravilima.

Nagrada se ne može zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge, niti se može prenijeti na drugu osobu po prihvatu nagrade.

Članak 10. Predaja nagrade

Dobitnici će osvojene nagrade (sukladno članku 9. ovih Pravila) moći preuzeti u Samsung Experience Storeu, u City Centru One, Split u periodu od 28. do 31.12.2019., u radno vrijeme prodajnih mjesta. Lokacija preuzimanja će biti dodatno komunicirana dobitnicima prilikom telefonske obavijesti o osvajanju nagrade.

Ukoliko sudionik ne preuzme osvojenu nagradu u gore navedenom roku, gubi pravo na nagradu.

Prilikom preuzimanja nagrade, dobitnici su dužni dati na uvid valjani osobni dokument s fotografijom (osobna iskaznicu ili putovnicu) sa svrhom utvrđivanja ispunjavanja uvjeta za sudjelovanje u predmetnom nagradnom natječaju

Kao dokaz o preuzimanju nagrade Organizator će koristiti potpisanu potvrdu o preuzimanju nagrada.

Uručenjem osvojene nagrade prestaju sve obveze Organizatora nagradnog natječaja prema dobitnicima.

OBAVIJEST O PRIKUPLJANJU I OBRADI OSOBNIH PODATAKA

Sudjelovanjem u „DRVCE NAJLJEPŠIH ŽELJA“ nagradnom natječaju sudionik prihvaća ova Pravila te potvrđuje da je upoznat sa sljedećim:

-        Da će za potrebe sudjelovanja u predmetnom nagradnom natječaju, odnosno za potrebe kontaktiranja u vezi eventualno osvojene nagrade Organizator prikupiti i obraditi sljedeće osobne podatke sudionika:

-        Ime i prezime, broj telefona;

-        Da će osobni podaci dobitnika biti dostupni sljedećim subjektima:

-        Organizatoru  -  Sancta Domenica društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu I usluge, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, dr. Franje Tuđmana 69, 10040 Sv. Nedjelja upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 080340661, osobni identifikacijski broj (OIB): 35409850545

-        Da je dostava podataka od strane sudionika nagradnog natječaja dobrovoljna, no nužna kako bi sudionik mogao sudjelovati u nagradnom natječaju.

-        Da Organizator može koristiti ime i prezime dobitnika nagrada u člancima i reportažama u javnim medijima bez ikakvih nadoknada u svrhu javne obavijesti o rezultatima nagradnog natječaja.

-        U slučaju da sudionik smatra da je obrada njegovih podataka u suprotnosti sa zaštitom njene/njegove privatnosti ili protivna zakonu, može se obratiti Voditelju obrade i/ili zatražiti pristup, brisanje ili ograničavanje obrade osobnih podataka, odnosno iskoristiti svoje pravo na ulaganje prigovora na obradu te pravo na prenosivost podataka, na način da u bilo kojem trenutku kontaktira Voditelja obrade na e-mail: radelic@radelic.hr  ili uputi zahtjev na adresu Voditelja obrade. Pismenim zahtjevom upućenim na adresu Voditelja obrade može se zatražiti i ispravak podataka te informacija o upravljanju podacima.Sudionici se u konačnici mogu obratiti i Agenciji za zaštitu podataka ukoliko se ne slažu s odlukom ili radom Voditelja obrade.

Osobni podaci dobitnika nagradnog natječaja bit će čuvani 11 godina, sukladno Zakonu o računovodstvu. Voditelj zbirke osobnih podataka i Izvršitelj obrade osobnih podataka će s prikupljenim osobnim podacima postupati u skladu sa Pravilima privatnosti društva Sancta Domenica d.o.o. i ovim Pravilima, kao i u skladu s pravilima Opće uredbe (EU) 2016/679 i relevantnim propisima Republike Hrvatske.

Osobni podaci sudionika koji će biti prikupljeni u okviru nagradnog natječaja bit će dostupni Voditelju obrade osobnih podataka i Izvršitelju obrade osobnih podataka te subjektima koji sudjeluju u provedbi nagradnog natječaja.

Organizator zadržava pravo promjene ovih Pravila, a o tome će svi sudionici biti pravovremeno obaviješteni.

Organizator ili bilo koje poduzeće angažirano od strane Organizatora za izvršenje nagradnog natječaja ne preuzimaju odgovornosti i otklanjaju bilo kakvu vrstu odštete ili nadoknade u vezi troškova, oštećenja ili gubitka nastalog zbog kašnjenja radi nedostatka u provedbi nagradnog natječaja te tijekom sudjelovanja u istom.

Organizator neće podijeliti nikakve dodatne nagrade osim onih koje su navedene u ovim Pravilima. 

U Splitu, 09.12.2019.

 

Sancta Domenica

Organizator